Cookie- og privatlivspolitik for Bokseklubben I.K. Sport 

Introduktion

Denne cookie- og privatlivspolitik (“Cookiepolitik“) og (“Privatlivspolitik“) vedrører webstedet https://bokseklubben-iksport.dk.dk og/eller ethvert underwebsted og/eller tilknyttet domæner (og/eller underdomæner) til https: //bokseklubben-iksport.dk.dk (i det følgende benævnt “webstedet” som er ejet af Idræts Klubben Sport (I.K.Sport)). I denne cookie- og privatlivspolitik skal “vi“, “os“, “vores“, “os selv“, og/eller “Bokseklubben IK Sport” henvise “dig“, “Dine“,  “din” og “brugeren” til en identificeret eller identificerbar fysisk person, der er brugeren af ​​dette websted og/eller klienter til nogen af bokseklubben-iksport’s tjenester og/eller serviceydelser. Vores fulde detaljer, inklusive kontaktoplysninger, kan læses nedenfor. For mere information om, hvordan vi behandler dine personlige data, bedes du læse vores privatlivspolitik.

Du kan når som helst ændre eller trække dit samtykke tilbage fra cookieerklæringen på vores websted.

Lær mere om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler personlige data i vores privatlivspolitik.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: bokseklubben-iksport.dk.dk

Cookiepolitik

 

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der bruges til at gemme små oplysninger. Cookies gemmes på din enhed, når webstedet indlæses i din browser. Disse cookies hjælper os med at få webstedet til at fungere korrekt, gøre webstedet mere sikkert, give bedre brugeroplevelse og forstå, hvordan webstedet fungerer, og til at analysere, hvad der fungerer, og hvor det skal forbedres.

 

Hvad bruger vi cookies til?

Som de fleste af onlinetjenesterne bruger vores websted cookies førsteparts- og tredjepartscookies til en række formål. Cookies fra første part er for det meste nødvendigt for, at webstedet fungerer på den rigtige måde, og de indsamler ikke nogen af ​​dine personligt identificerbare data.

De tredjepartscookies, der bruges på vores websteder, bruges hovedsageligt til at forstå, hvordan webstedet fungerer, hvordan du interagerer med vores websted, holder vores tjenester sikre og alt i alt giver dig en bedre og forbedret brugeroplevelse og hjælp til at fremskynde dine fremtidige interaktioner med vores websted.

 

Hvilke typer cookies bruger vi?

Nødvendige – Nødvendige cookies er absolut vigtige for, at webstedet fungerer korrekt. Denne kategori inkluderer kun cookies, der sikrer grundlæggende funktionaliteter og sikkerhedsfunktioner på webstedet. Disse cookies gemmer ingen personlige oplysninger.

Statistikker- Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt. Vi anvender såkaldte tracking cookies til bl.a. webanalyser på vores hjemmeside. Det gør vi, fordi webanalysen hjælper os med løbende at forbedre vores hjemmeside. Cookies anvendes også til at sikre den optimale brug af hjemmesiden.

Marketing- Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører. Vi anvender IKKE nogen former for marketing cookies

Uklassificerede – Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

Nedenstående liste viser de cookies, der bruges på vores websted.

CookieTypeVarighedBeskrivelse
Nødvendige
Set_cookie_politik011 månederCookien indstilles af GDPR Cookie Consent-plugin og bruges til at gemme, om brugeren har accepteret brugen af ​​cookies eller ej. Det gemmer ingen personlige data.
Cookie-Tjekboks-nødvendig011 månederDenne cookie er indstillet af GDPR Cookie Consent-plugin. Cookies bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Nødvendig".
Cookie-Tjekboks-ikke-nødvendige011 månederDenne cookie er indstillet af GDPR Cookie Consent-plugin. Cookies bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Ikke nødvendigt".
Ikke nødvendige
Test_cookie01 månedDetteer blot en test cookie og besnyttes pt. ikke.
Analyse
_gid01 dayThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form.
_gat_gtag_UA_158686922_101 minuteGoogle uses this cookie to distinguish users.
_ga02 yearsThis cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, camapign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assigns a randoly generated number to identify unique visitors.

 

Sådan sletter og/eller deaktiveres cookies via din browser

Du kan administrere dine cookies-præferencer ved at klikke på her på “Cookie indstillinger” for at aktivere eller deaktivere cookie-kategorierne i pop op i henhold til dine præferencer.

Derudover giver forskellige browsere forskellige metoder til at blokere og slette cookies, der bruges af websteder. Du kan ændre indstillingerne i din browser for at blokere/slette cookies. Besøg www.allaboutcookies.org og/eller http://minecookies.org/cookiehandtering for at finde ud af mere om, hvordan du administrerer og sletter cookies.

 

Tredjeparter med adgang til cookies og data

Webits er et tredjepartswebbureau som bokseklubben-iksport anvender i forbindelse med teknisk opsætning og hosting af websitet. Som  i led i deres arbejde kan de også tilgå data i systemet. Vi har indgået databehandleraftale med leverandøren, som sikrer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med deres arbejde for os.

 

Udgiver

Bokseklubben IK Sport
Smakkevej 3
3070 Snekkersten

Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 30 48 05 89

Email: Info@bokseklubben-iksport.dk

Privatlivspolitik

Bokseklubben I.K. Sports dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger for vores aktive medlemmer til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Bokseklubben I.K. Sport er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Jeanette Caliskan

Adresse: Smakkevej 3, 3070 Snekkersten

CVR:  30 48 05 89

Mail: info@bokseklubben-iksport.dk

Website: www.bokseklubben-iksport.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • Helbredsoplysninger og CPR-nummer (kun kampboksere)
 • Oplysninger om trænere:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest
 • Fotos og video  (Der skal aktivt gives samtykke herom)

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens klubaktiviteter og andre aktiviteter, herunder sociale medier, planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os
 • Formål med behandling af oplysninger på trænere:
 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os
 • Brug af fotos og videoer på sociale medier og publikationer.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af klubaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med klubbens aktivitet
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om træner til disse, for at trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Vi anvender et særskilt samtykke til brug af fotos og billeder på sociale medier og publikationer. Det er altså muligt at være medlem i bokseklubben uden at afgive samtykke til brug af fotos og videoer.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med klubaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Vi videregiver kun fotos og videoer til facebook inc i de tilfælde af at vi har et samtykke fra den enkelte person der kan identificeres på baggrund af foto og video materialet.

Når man anvender vores indmeldelsesform på hjemmesiden, anvendet vi E2PDF.com til at konvertere webformen til en indmeldelsesblanket. E2PDf.com opbevarer ikke oplysningerne og anvender ikke data der kommer igennem konverteringen. Vi holder løbende øje på om de skulle ændre deres privatlivspolitik.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet eller som lønnet træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter dit virke er ophørt

Lønnede trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du på første side.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Bilaget er udarbejdet og godkendt af Bokseklubben I.K. Sports bestyrelse.

 1. februar 2020.

Udgiver

Bokseklubben IK Sport
Smakkevej 3
3070 Snekkersten

Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 30 48 05 89

Email: Info@bokseklubben-iksport.dk