Vi indkalder hermed til generalforsamling tirsdag d. 29. marts kl. 18-19.
Indkomne forslag bedes sendes til klubbens mail: info@bokseklubben-iksport.dk senest d. 27. marts kl. 18.00.
Vi håber at se æresmedlemmer, medlemmer og øvrige interesserede.