❌Vær OBS på at mødet kan komme til at foregå udendørs, hvis vejret er med os, eller rykkes med kort varsel pga restriktionerne for forsamlingsantal❌

Bokseklubben IK Sport indkalder til generelforsamling tirsdag. d. 13. april kl. 17.30-20.00
Dagsorden til generalforsamlingen jf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Kasserens beretning om regnskabet 2020

4. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen ønsker at fastholde de nuværende takster: u/16 700 kr. o/16 800 kr. pr. halve år.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse – I vedtægterne står der: § 11 stk. 4; I ulige årstal skal der vælges formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlemmer

* Marko Bilic ønsker ikke at genopstiller som formand * Bestyrelsen indstiller Steen Agger som ny formand i stedet * Stasa Benovic ønsker at forlade sin bestyrelsespost, bestyrelsen indstiller i stedet Alexander Kreiberg som nyt bestyrelsesmedlem * Marko indstilles som sekretær.

7. Valg af revisor – Ivar genopstiller

8. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sendt til info@bokseklubben-iksport.dk senest søndag d. 11. april kl. 12.00.